logo

TEHNICI DE DEZINFECTIE

Dezinfecția necesită în general 3 pasi: prima fază este cea de curățare și clătire, cea de a doua este depopularea dacă este  necesară, iar cea de a treia este dezinfectarea corespunzatoare definitivă.

Ea  se poate realiza în două moduri: profilactic, cu scopul de a distruge eventualii germeni patogeni care în mod normal constituie flora microbiană și se dezvoltă influențând în mod negativ starea de sănătate a oamenilor și a animalelor și terapeutic
cu scopul de a combate unele boli infecțioase sau parazitare împiedicând astfel răspândirea lor.

Dezinfectia profilactică se execută în general în mijloacele de transport, puncte de tăiere, laboratoare sanitar-veterinare, lăptării, sisteme de canalizare, etc.

Pentru o dezinfecție rapidă și eficientă utilizăm metoda dezinfecției prin atomizare care se face cu ajutorul unei aparaturi speciale, aerosolizarea dezinfectantului în spațiile respective se realizează în timp de citeva minute, aerosolii dezinfectanți din încăpere distrugând microaeroflora și dezodorizând aerul.

Aerosolii formează pe toate suprafețele încăperii o pelicula foarte fină, activă și persistentă în timp, care acționează asupra germenilor existenți pe acestea. Specialiștii noștrii, după ce analizează din punct de vedere fizic și chimic germenii patogeni asupra cărora trebuie să acționeze, stabilesc căile de eliminare și de difuzare a acestora în mediul înconjurător. Urmează studierea stării fizice și chimice a materialelor și a obiectelor supuse dezinfecției pentru a stabili tipul de dezinfectant potrivit.